minibursa.ro


Du-te la cuprins

Termeni bursieri


Ask: Pret la care brokerul/dealerul doreste sa vanda. La fel ca si "Offer".
Bid: Pret la care brokerul/dealerul doreste sa cumpere.
Volum: Numarul total de actiuni tranzactionate in cursul unei perioade specifice de timp
Data de inregistrare: Data calendaristica stabilita de adunarea generala a actionarilor, care serveste la identificarea actionarilor asupra caror sa rasfring efectele hotaririlor adunarii generale a actionarilor.Data de inregistrare trebuie sa fie ulterioara datei intrunirii adunarii generale.
Data de referinta: Data calendaristica stabilita de consiliul de administratie, care serveste la identificarea actionarilor care participa la adunarea generala, voteaza in cadrul acesteia si beneficiaza de dividend.
Cei care vor sa figureze in Registrul Actionarilor in data de referinta T si in acest fel sa beneficieze de efectele pozitive ale majorarii de capital social (actiuni gratuite sau drept de preferinta) trebuie sa le cumpere cu cel tarziu T-2 zile lucratoare inainte

Actiune: Titlu reprezentativ al contributiei asociatului la capitalul social al unei societati pe actiuni sau in comandita pe actiuni, care evidentiaza un drept de proprietate asupra emitentului si confera titularului calitatea de actionar; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, acestea din urma conferind titularilor dreptul la dividend prioritar, distribuit inaintea oricaror alte beneficii, precum si drepturile recunoscute detinatorilor de actiuni ordinare, cu exceptia dreptului de a participa si de a vota in adunarile generale .
Analiza fundamentala: Utilizeaza informatii privind profitabilitatea companiei precum si potentialul de profitabilitate al acesteia in viitor, pentru a determina valoarea corecta a acesteia. Analiza fundamentala studiaza cauzele si efectele, luand in considerare cauzele externe pietelor de tranzactionare, dar care au efect asupra preturilor. Aceste cauze externe se refera la indicatorii economici ai companiei, nivelul investitiilor, managementul companiei, politica guvernamentala,etc.
Analiza tehnica: Utilizeaza studiul pietei ca si tendinta istorica, si incerca sa masoare conditiile de piata. Tehnicienii utilizeaza diverse studii statistice asupra pietei, incercand sa interpreteze aceste date statistice si sa explice pe baza lor, miscarile preturilor din piata. Acesti tehnicieni considera ca studiul evolutiei pietii in trecut ofera suficiente date pentru a-si forma o imagine despre evolutia viitoare a preturilor, presupunand faptul ca tendinta preturilor istorice indica modul de comportare al acestora in viitor. Instrumentele utilizate de catre acestia sunt analizele grafice.
Anunt de oferta publica: Anuntul lansat de o persoana sau un grup de persoane prin care se aduc la cunostinta publicului principalele informatii privind conditiile ofertei publice, inclusiv cele referitoare la modalitatile prin care prospectul/documentul de oferta este disponibil publicului;
Anunt preliminar de oferta publica de preluare: Anuntul lansat de o persoana sau grup de persoane care intentioneaza sa preia o societate ale carei valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata/sunt tranzactionate Ón cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare si care, dupa avizarea de catre C.N.V.M., se publica Ón cel putin un cotidian central si unul local din raza administrativ-teritoriala a emitentului si se transmite societatii subiect al preluarii precum si operatorului pietei reglementate/sistemului alternativ de tranzactionare pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare respective;
BUBID: Rata medie a dobanzii la depozite pe piata interbancara; rata dobanzii acordata de o banca pentru depozitele constituite la ea este mai mica decat BUBID, banca asigurandu-si un profit din diferenta
BUBOR: Rata medie a dobanzii pentru imprumuturile acordate pe piata interbancara; rata dobanzii percepute de o banca pentru creditele acordate este mai mare decat BUBOR, intrucat din suma incasata banca trebuie sa acopere costul resurselor obtinute din credite pe piata interbancara. (BUBOR)
Client: Orice persoana fizica, juridica sau entitate fara personalitate juridica pentru care entitatile reglementate presteaza servicii Ón baza unui contract;
Comision: Taxa perceputa de broker pentru a intermedia vanzarea/cumpararea de actiuni
Cont de client: Contul din evidentele membrului bursei, in care sunt evidentiate sumele, valorile si bunurile clientului, precum si obligatiile asumate si drepturile dobindite de acesta di tranzactiile incheiate.
Cont asistat: In cazul acestui tip de cont, intermediarul nu va putea efectua nici o operatiune in contul de portofoliu al clientului fara acordul acestuia, rezumandu-se asupra informarii acestuia privind eventualele operatiuni ce se pot efectua.
Decontare: Efectuarea livrarii si platii valorilor mobiliare; tranzactiile efectuate pe pietele organizate se deconteaza la un interval de 3 zile lucratoare de la incheierea tranzactiei, dreptul de proprietate transferandu-se de la vanzator la cumparator.
Dividend: Distribuirea periodica a castigurilor pe care o societate o pateste actionarilor sai. Dividentele sunt platite in cash, pachete aditionale de actiuni in cadrul societatii sau ambele
Emisiune: Operatiunea prin care valorile mobiliare de acelasi tip si clasa sunt oferite de catre emitent spre subscriptie investitorilor potentiali./totalitatea valorilor mobiliare de acelasi tip si clasa emise de un emitent la o anumita data.
Emitent: Persoana juridica care in conditiile legii a emis, emite sau intentioneaza sa emita valori mobiliare.
Fond de investii: Tip de investie operat de o societate de investii care acumuleaza fonduri de la actionari si ii investeste intr-u portofoliu de actiuni, obligatiuni sau alte titluri derivate. Aceste fonduri de investii ofera investitorilor avantajele unui portofoliu diversificat si a unui management profesional. Pentru aceste servicii se pervcepe un comision de administrare. Fiecare fond are propriile obiective investitonale si strategii
Intermediar pentru valori mobiliare: Persoana juridica legal autorizata de C.N.V.M. sa exercite intermedierea de valori mobiliare cu titlu profesional, ca fapt de comert, fie in cont propriu (dealer), fie in contul unor terti (broker) (v. societate de valori mobiliare).
Investitor: Orice persoana fizica sau juridica, care pe cont si risc propriu cumpara, detine, vinde si/sau schimba instrumente financiare cu intentia de a obtine profit din dividende sau dobinzi la documentele financiare respective sau la cresterea valorii de piata a acestora.
Lichiditatea: Este data de usurinta cu care un investitor poate sa-si transforme investitia in numerar. Lichiditatea garanteaza functionarea continua a pietei, fiind o conditie pentru realizarea fara intreruperi sau distorsiuni al circuitului economic de ansamblu. Piata lichida este acea piata recunoscuta de C.N.V.M. in care valoarea actualizata a unei valori mobiliare poate fi determinata, iar plata pentru valoarea mobiliara tranzactionata poate fi incasata prompt si in conditii de siguranta
Obligatiune: Obligatiunile sunt valori mobiliare negociabile, care confera detinatorului calitatea de creditor. Emitentul poate sa fie statul, un organism public al administratiei centrale sau locale, sau o societate comerciala. Obligatiunile confera detinatorului dreptul la incasarea unei dobanzi si vor fi rascumparate la scadenta de catre emitent. Din acest motiv, din punct de vedere al emitentului, obligatiunile reprezinta un instrumnet de mobilizare a capitalului imprumutat.
Oferta publica de cumparare: Oferta unei persoane de a cumpara valori mobiliare sau drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, dar sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea proprietarilor respectivelor valori mobiliare.
Oferta publica de preluare: O oferta publica de cumparare de valori mobiliare facuta de o persoana fizica sau juridica in vederea preluarii unei societati comerciale detinuta public.
Oferta publica de vinzare: Oferta unei persoane de a vinde valori mobiliare sau alte drepturi aferente acestora, difuzata prin mijloace de informare in masa sau comunicata pe alte cai, sub conditia posibilitatii egale de receptare din partea a minim 100 persoane nedeterminate in vreun fel de catre autorul ofertei.
Oferta publica initiala de vanzare de valori mobiliare: Este prima oferta publica de vanzare de actiuni ale unei societati inchise, in urma careia societatea respectiva devine societate deschisa.
Oferta publica primara: Oferta publica avand ca obiect valori mobiliare propuse de emitent spre a fi subscrise la data emisiunii, cu scopul de a fi plasate pe piata.
Oferta publica secundara: Oferta publica subsecventa emisiunii, avand ca obiect un pachet de valori mobiliare emise in prealabil.
Optiune: Contract standardizat care, in schimbul platii unei prime, creeaza pentru cumparatorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit pana la sau la data expirarii.
Piata Deal: Este piata auxiliara a pietei Regular, de negociere, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza pa blocuri de tranzactionare si pentru care BVB stabileste o valoare minima a tranzactiei. Variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Deal se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular)
Piata extrabursiera: Sistemul de tranzactionare RASDAQ Piata RASDAQ (OTC over the counter) este mai larga decat cea bursiera, privita prin prisma numarului de emisiuni de valori mobiliare tranzactionate, si reprezinta o retea telefonica automatizata intre intermediarii de tranzactii : societatile de valori mobiliare.
Piata Odd Lot: Este piata auxiliara a pietei Regular, de tip ‚??order-driven‚?Ě, in care valorile mobiliare se tranzactioneaza in cantitati mai mici decat un bloc de tranzactionare; variatia maxima a pretului ordinelor de bursa in piata Odd Lot se raporteaza la pretul de referinta din piata principala (piata Regular)
Piata primara: Este acea piata pe care se vand si/sau se cumpara titluri nou emise, permitandu-se astfel finantarea agentilor economici. Este un mijloc de distribuire a titlurilor de catre utilizatorii de fonduri, si de plasament in titluri din partea detinatorilor de fonduri
Randament brut anualizat: Randamentul dorit de cumparator, anualizat, corespunzator perioadei pana la prima data cupon.
Randament net anualizat: Randament brut anualizat minus comision.

Home Page | Link-uri utile | Ghidul investitorului | Termeni Forex | Termeni bursieri | Sfaturi bursiere | Intermediari | Commodities | World markets index | Actiuni de top | Profit | Dividende | Detineri SIF | Profit SIF | Contact | Harta site

Flag Counter

Inapoi la cuprins | Inapoi la meniul principal